Der sker rigtig meget her i kirken som du kan deltage i.

Her er kor, klubber, legestue, senioraftener og babysalmesang. Der er også aftengudstjenester, spaghettigudstjenester, temaaftener, retræter og OPaftener. Der er også en åben fællesskabsgruppe og en cellegruppe hvis det er det du søger. Søndagmorgen er her gudstjeneste med børnekirke under prædikenen og kaffe bagefter.

Kik dig omkring. Du kan få meget mere at vide om de mange tilbud ved at klikke på de forskellige faneblade her i venstreside.