Menighedsrådsvalg 2020

Vil du være med til at bestemme fremtiden i Baunekirken?

Kunne du tænke dig at være med til at bestemme, hvordan Baunekirken skal udvikle sig i årene fremover? Nu har du muligheden, for i 2020 er der valg til menighedsrådet.

Baunekirken er rammen om et aktivt kirkeliv med søndagens gudstjenester og hverdagens mange forskellige aktiviteter.

For børn og børnefamilier er der bl.a. tilbud om babysalmesang, Rod i kirken, Singing superkids, fællesskabsgruppe, minikonfirmand og konfirmandundervisning.
For voksne og seniorer er der bl.a. sogneaftner, foredrag, koncerter, fællessang, pensionisteftermiddage og fra efteråret et nyt tilbud om spisefællesskab for enlige. 

Vi har brug for nye kræfter:

Tjørring Sogn vokser, også målt på antallet af folkekirkemedlemmer. Det betyder at menighedsrådet skal udvides fra 9 til 10 folkevalgte medlemmer. Samtidig har halvdelen af de nuværende medlemmer meddelt, at de ikke stiller op til det kommende valg. Derfor er der plads til og brug for nye kræfter, som kan være med til at udvikle Baunekirken og det lokale kirkeliv.

Menighedsrådets opgaver:

Baunekirkens menighedsråd består i dag af 9 – og fremover af 10 – folkevalgte medlemmer og 3 præster.

Menighedsrådet bliver valgt af og blandt medlemmerne af folkekirken i Tjørring Sogn. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode og er folkekirkens lokale, demokratiske ledelse, som planlægger livet i kirken.

Derudover er det menighedsrådet, der administrerer kirkens ejendomme, træffer beslutninger om kirkens økonomi og ansætter og leder kirkens ansatte.

Det betyder, at menighedsrådet har stor indflydelse på kirken som lokalt samlingspunkt og på kirken som arbejdsplads. Der er menighedsrådsmøde en gang om måneden. Derudover er der ind imellem kurser, udvalgsmøder og forskellige aktiviteter som det kan være hensigtsmæssigt at deltage i.

Hvornår foregår valget:

For hele den danske folkekirke indføres fra og med i år en ny valgform, som dog i stor grad ligner tidligere praksis.

Tirsdag den 15. september afholdes valgforsamling i Baunekirken
Det er ved dette møde, at det nye menighedsråd vælges. På mødet vil der være opstilling af kandidater, der vil være mulighed for debat og derefter gennemføres en skriftlig afstemning, der afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet de kommende 4 år.

Hvordan kan jeg blive opstillet eller foreslå kandidater:

Vi håber, at mange vil tænke med og meget gerne melde sig som kandidat eller foreslå kandidater til valget. 
Kontakt gerne undertegnede eller andre i menighedsrådet, hvis du har lyst til at stille op, har forslag til nogen, vi skal kontakte, eller gerne vil høre mere om menighedsrådet og arbejdsopgaverne.

Olav Helms
Formand for menighedsrådet.