Folkekirkens Familiestøtte tilbyder målrettet sparring til forældre

Vidste du at 11 % af alle forældre dagligt er i tvivl om hvordan de skal opdrage deres børn og over halvdelen af danske forældre oplever at være i tvivl mindst en gang om måneden? Det er altså helt almindeligt at opdragelse kan bringe os forældre ud på gyngende grund. I Folkekirkens Familiestøtte er vi optaget af at sætte fokus på trivslen i helt almindelige, kærlige og omsorgsfulde familier. Vi tilbyder at give målrettet sparring ind i familien og sætte spot på det, som forældrene ønsker at se udvikle sig i en mere positiv retning. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Forældreven i hjemmet som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

Det kan for eksempel være en familie, der har svært ved at strukturere hverdagen, så aftensmaden bliver lavet, børnene får lavet deres lektier, og forældrene har overskud til en god dialog med hinanden og børnene frem for skænderier og skæld ud. I den familie kan en forældreven fra Folkekirkens Familiestøtte hjælpe med at få strukturen tilbage i hverdagen.

I en anden familie er dialogen med teenageren måske gået helt galt. Her kan en forældreven sparre med forældrene om, hvordan de bedst taler med deres barn og håndterer konflikterne.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv og her er deres indbyrdes forhold og kommunikation afgørende. Folkekirkens Familiestøtte afholder derfor løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet


KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Følg med på vores hjemmeside eller kontakt koordinatoren for at høre, hvornår vi har et kursus her i nærheden næste gang.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator:

Lene Frølund Rasmussen      

Tlf: 2382 7873

Email: lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestøtte.dk

Find os også på facebook: Folkekirkens Familiestøtte Herning