Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
Ud over det månedlige møde arbejder menighedsrådet i en række udvalg: byggeri, bygninger og kirkegård, kor og musik, børn og unge, gudstjeneste, redaktion, frivillige, lovsangsgudstjeneste, køkken/bespisning og aktiviteter.

KONTAKT MENIGHEDSRÅDET
Ønsker du kontakt til menighedsrådet, kan du kontakte formand eller næstformand på telefon eller mail.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

    

Formand
Olav Helms
Børglumvej 8
7400 Herning
Tlf. 29691264

 

 
   

Næstformand
Jeppe Bjerg Mikkelsen
Gisselfeldvej 35, Tjørring 
7400 Herning
Tlf.
 

 

  

Kasserer
Hans Jørgen Hansen
Gudenaavej 20
7400  Herning

 
 

Kontaktperson
Aase Kristensen
Bymarksvej 19
7400 Herning
 

 

  

Sekretær 
Dorthe Terp Møller        Rosenholmvej 122,
Tjørring 
7400 Herning               

 
 

Kirkeværge
Ejgil Anton Pedersen
Bymarksvej 34, Tjørring
7400 Herning


 

 

    

Jytte Dahl Vammen
Liselundvej 38,
Tjørring
7400 Herning
 

 
  

Jytte Søndergaard Risom    
Liselundvej 23, Tjørring           
7400 Herning
 

 

        

  Per   Nørgaard                Digevej 24,
Tjørring 
7400 Herning
 

 
 

Johannes Holst Hansen
Børglumvej 74, Tjørring
7400 Herning

 

 

Derudover er sognets præster også medlemmer af menighedsrådet samt én fra personalegruppen

 

Suppleanter

Paul Støttrup-Vigsø
Annelise Nyholm Nielsen 
Tove Lund Saka