MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.
Menighedsrådet arbejder også t i en række udvalg: byggeri, bygninger og kirkegård, kor og musik, børn og unge, gudstjeneste, redaktion, frivillige, lovsangsgudstjeneste, køkken/bespisning og aktiviteter.

KONTAKT MENIGHEDSRÅDET
Ønsker du kontakt til menighedsrådet, kan du kontakte formand eller næstformand på telefon eller mail.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
 

    
FORMAND
Olav Helms
Børglumvej 8
7400 Herning
Tlf. 29691264
            
   
NÆSTFORMAND
Jeppe Bjerg Mikkelsen
Gisselfeldvej 35, Tjørring 
7400 Herning
Tlf.
 
  
KASSERER
Hans Jørgen Hansen
Gudenaavej 20
7400 Herning
        
 
KONTAKTPERSON
Aase Kristensen
Bymarksvej 19
7400 Herning
 
  
SEKRETÆR
Dorthe Terp Møller 
Rosenholmvej 122, Tjørring
7400 Herning    
     
 
KIRKEVÆRGE
Ejgil Anton Pedersen
Bymarksvej 34, Tjørring
7400 Herning
 
    
Jytte Dahl Vammen
Liselundvej 38,
Tjørring
7400 Herning
         
  
Jytte Søndergaard Risom    
Liselundvej 23, Tjørring           
7400 Herning
 
 
Per Nørgaard
Digevej 24,
Tjørring 
7400 Herning
 
         
 
Johannes Holst Hansen
Børglumvej 74, Tjørring
7400 Herning

 

Derudover er sognets præster også medlemmer af menighedsrådet samt én fra personalegruppen

 

Suppleanter

Paul Støttrup-Vigsø
Annelise Nyholm Nielsen 
Tove Lund Saka