I denne udsendelse fra 5. maj 2014 fortæller sognepræst René Nord Hansen om Baunekirkens historie og betydning for lokalsamfundet i Tjørring: