Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
Ud over det månedlige møde arbejder menighedsrådet i en række udvalg: byggeri, bygninger og kirkegård, kor og musik, børn og unge, gudstjeneste, redaktion, frivillige, anneXgudstjeneste, køkken/bespisning og aktiviteter.

Referater fra menighedsrådets møder kan du se her.

KONTAKT MENIGHEDSRÅDET
Ønsker du kontakt til menighedsrådet, kan du kontakte formand eller næstformand på telefon eller mail.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
 

   

 

Formand
Tove Lund Saka               Bytoften 27,1.                          Tlf. 97 26 62 32

 
   

 

Næstformand
Anna Sjøgård
St. Lundgaardvej                    7400 Herning

 

   

 

Kasserer
Svend Aage Jakobsen. Gudenaavej 150                  7400  Herning

 
   

 

Kontaktperson                         Aase Kristensen       Bymarksvej 19                      7400 Herning

 

 

   

 

Sekretær                            Esbjørn Held Nørgaard           St. Lundgaardvej 33              7400 Herning

 
   

 

Kirkeværge                           Henry Lodahl Pedersen    Østerbyvej 4                          7400 Herning


 


 

   

 

Ingrid Bækgård       Gisselfeldvej 43                    7400 Herning

 
   

 

Jytte Søndergaard Risom Liselundvej 23                     7400 Herning


 


 

   

 

Jørgen Johansen     Liselundvej 32                       7400 Herning

 
   

 

Der ud over er sognets præster er også medlemmer af menighedsrådet

Suppleanter
Bodil Elkjær Hansen
Inge Lise Winther Madsen