Dødsfald skal anmeldes elektronisk senest 2 hverdage efter dødsfaldet via hjemmesiden borger.dk.
Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten, kirkekontoret og kirkegården 
gennem en bedemand.
Herefter aftaler man med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.
Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten sænkes i graven og jordpåkas-telsesritualet finder sted på selve kirkegården.
Ved en bisættelse forstås en begravelses-handling, der efterfølges af enten kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse.
 
Sognepræsten i bopælssognet er begravelsesmyndighed og godkender anmodningen om begravelse eller bisættelse.
Det er i den forbindelse begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker.
 
Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende. Man synger tre eller fire salmer, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især
er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation.
De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer fødsel og død - og opstandelsen, som Gud kan give os del i.
Der er mulighed for at høre og læse salmerne i Den Danske Salmebog på www.dendanskesalmebogonline.dk