Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag: organist - kirkemusiker

TJØRRING SOGN, HERNING

Organist - kirkemusiker ved Baunekirken

Stilling på 32-37 timer, der ønskes besat pr. 1. juli 2023 eller efter aftale.

Velkommen til Baunekirken - en moderne og aktiv kirke i et sogn med 6.587 indbyggere.
Som vores nye organist vil du få en spændende og selvstændig stilling i en afvekslende hverdag.

I det daglige vil du have et tæt arbejdsfællesskab med gode kollegaer, der består af 3 præster, 2 kirke- og kulturmedarbejdere, 2 kirketjenere, 1 kordegn og 4 kirkegårdsmedarbejdere. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, hvor vi gerne vil høre, hvad du brænder for, og hvordan du vil understøtte og udvikle sang- og musiklivet i Baunekirken.

Dine arbejdsopgaver er at:

 • Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt tjenester på plejehjem
 • Medvirke ved børne/familiegudstjenesterne ”Ulvetime” og ”Rod i kirken” samt ved forskellige dag- og aftenarrangementer
 • Være ansvarlig for kirkens kor
 • Være ansvarlig for sangarrangementer i dag- og aftentimer
 • Samarbejde med kirkens frivillige band samt med kirke- og kulturmedarbejder om Singing Superkids og babysalmesang
 • Arrangere koncerter i samarbejde med koncertudvalg

Vi forventer, at du:

 • Har højt fagligt niveau med kvalifikationer på kirkeorgel og klaver og et bredt repertoirekendskab, både rytmisk og klassisk
 • Har gode korlederkompetencer
 • Er engageret og brænder for at udvikle det musikalske liv ved kirken i samarbejde med kirkens præster, medarbejdere og menighed
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde

Vi byder dig velkommen i:

 • En aktiv menighed, hvor nytænkning er velkommen
 • Et varmt fællesskab og engageret samarbejde med gode kollegaer
 • Gode fysiske rammer med eget kontor tæt på kollegaer
 • En stilling, som du selv kan være med til at sætte dit præg på

Orgler og flygler:

 • Orglet i Baunekirken: Jensen & Thomsen fra 1981 med 27 stemmer, 3 manualer og pedal
 • Orglet i byens middelalderkirke, Tjørring Kirke, der kun bruges lejlighedsvis: Jensen & Thomsen fra 1970 med 5 stemmer, 1 manual og pedal
 • I Baunekirkens findes der flygel i kirkerummet og i et mødelokale

Arbejdstid:

 • Ved ansættelsen fastsættes din arbejdstid mellem 32 og 37 timer, efter dit ønske
 • Fast fridag mandag samt løs fridag efter aftale

 

Ansættelse sker ved Tjørring Sogns menighedsråd, 7400 Herning.
Se www.baunekirken.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Der er indgået samarbejdsaftale med Sct. Johannes sogn i Herning om organistafløsning.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes referencer efter aftale med ansøger. Børneattest indhentes i forbindelse med ansættelsen.
Der er tre måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson Aase Gade Kristensen tlf. 23411987 mail: 8805agk@km.dk, eller sognepræst Daniel Dørken Kristiansen tlf. 60660848 mail: ddk@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8805fortrolig@sogn.dk, så den er modtaget senest d. 7. maj 2023.

Samtaler og prøvespil forventes afholdt d 15. og 22. maj 2023.