Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Dåb

Navngivning

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Anmeldelsen sker til kirkekontoret i bopælssognet. Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk og få det oplyst.

Navngivelse kan ske i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse til bopælssognet. Du kan frit vælge fornavne ud fra en liste fra Familieretshuset over godkendte fornavne. Se listen på Familieretshusets hjemmeside. Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødselen. Har forældrene forskelligt efternavn, kan de som hovedregel vælge, hvilket af disse navne barnet skal have.  

Sker dåben af et nyfødt barn ikke inden for seks måneder, så skal barnet navngives.

Hvad er dåben?

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i Baunekirken eller skal du kontakte kirkekontoret. Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb. Dåb finder sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, hvor barnet bliver velsignet med vand og Helligånd i treenighedens navn.
Inden dåben har man en samtale med den præst, der skal døbe barnet, hvor det bliver talt mere om. Præsten gennemgår dåbsritualet sammen med dåbsforældrene og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens betydning.

Forberedelse inden dåben

Ved barnedåb skal barnets navn samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere afleveres til  kirkekontoret. Fadderne skal selv være døbt og påtager sig ved barnets dåb en forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.
Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner. Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere.

 I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet. Hvis barnet er i akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende.
Ved voksendåb kontakter man også sognepræsten eller kirkekontoret. Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken.

Mere om dåb

Barnedåb er en fest

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.

Det er aldrig for sent

Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil være med os. De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle bliver døbt som voksne, og andre før deres konfirmation.