Udgivet fre d. 8. jan 2021, kl. 12:05

Efter de opdaterede retningslinjer pr. 7. januar 2021 er der sket ændringer på antal tilladte deltagere/personer i vores kirker. 

Alle gudstjenester er uden fællessang. Det vil være kor eller kirkesanger, som synger til gudstjenester eller kirkelige handlinger.

I Baunekirken er der adgang for 82 personer i Baunekirken + personale til gudstjenester og kirkelige handlinger

I Tjørring kirke kan der være 10 personer samt personale ved kirkelige handlinger.

Der forventes af alle:

 • At hånddesinfektionsmiddel benyttes ved ankomst til kirken.
 • Der benyttes mundbind eller visir, når man går rundt i kirken.
 • At man holder afstand (2 meter) til andre end dem fra ens egen husstand
 • At man ikke synger
 • At man overholdet det gældende krav om brug af mundbind.
  • Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet.
  • Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.
  • Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.
 • At man i øvrigt overholder de opslag, der er i Baunekirkens lokaler vedr. dette.

I øjeblikket er alle øvrige aktiviteter i kirken aflyst. Det er kun gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, som kan afholdes på højest 30 minutter. 

Kirken er fortsat åbent til bøn, skrifte eller personlig refleksion. Der må dog max være 5 i kirkerummet på samme tid, når der ikke er en handling. 

Kategorier Nyhed