Udgivet tor d. 29. okt 2020, kl. 09:50

Tjørring sogns nye menighedsråd blev valgt ved valgforsamling i Baunekirken den 15. september 2020, hvor 102 stemmeberettigede mødte frem. 

De nye menighedsråd har ved møde den 27. oktober 2020 valgt følgende konstituering: 

Olav Helms - Formand 

Jeppe Bjerg Mikkelsen - Næstformand 

Ejgil Anton Pedersen - Kirkeværge 

Aase Gade Kristensen - Kontaktperson 

Per Nørgaard – Formand for bygnings- og kirkegårds-udvalg 

Dorthe Terp Møller 

Jytte Dahl Vammen 

Jytte Søndergaard Risom 

Hans Jørgen Hansen 

Johannes Holst Hansen 


Følgende er valgt som stedfortrædere: 

Paul Støttrup-Vigsø 

Annelise Nyholm Nielsen 

Tove Lund Saka. 


Menighedsrådet er valgt for 4 år og tiltræder første søndag i advent. 

Kategorier Menighedsråd